Metro Village Apartments near Takoma Park - Exterior